Նկարներ

Ուրոլոգ Ազատ Չախոյան
Ուրոլոգիական վիրահատություն
Բժիշկ Ազատ Չախոյան
Անդրոլոգ Ազատ Չախոյան
Վիրահատական միջամտություն
Վիրահատություն
Ուրոլոգ Ազատ Չախոյան